Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 210h - 03/4/2016

Bản tin tiếng Việt 21h ngày 03/4/2016 với những nội dung chính: Liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế; Cung cấp nước sinh hoạt cho người dân chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn; Lãnh đạo các nước chúc mừng lãnh đạo Việt Nam;...

Đã có 0 bình luận