Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 21h - 04/4/2016

Bản tin tiếng Việt 21h ngày 04/4/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Asean; Xây dựng bản đồ dữ liệu về ô nhiễm bom mìn, vật nổ toàn quốc; Ngày phở Việt Nam tại Nhật Bản...

Đã có 0 bình luận