Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 21h - 04/8/2016

Bản tin tiếng Việt 21h ngày 04/8/2016 có những nội dung chính: Khó khăn trong cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội; Cải thiện thanh toán phi tiền mặt; Không đánh đổi môi trường lấy sự phát triển...

Đã có 0 bình luận