Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 21h - 09/4/2016

Bản tin tiếng Việt 21h ngày 09/4/2016 có những nội dung chính: Tết Hàn thực - Nét văn hóa được tiếp nối; Vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn; Thay khớp miễn phí cho bệnh nhân nghèo...

Đã có 0 bình luận