Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 21h - 11/7/2016

Bản tin tiếng Việt 21h ngày 11/7/2016 có một số nội dung chính sau: Đảm bảo sự phát triển bình đẳng cho trẻ em gái; Tìm hiểu di sản văn hóa dân tộc gắn với gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài; Triển vọng đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam...

Đã có 0 bình luận