Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 21h - 14/01/2015

Bản tin tiếng Việt 21h ngày 14/01/2015: Việt Nam chính thức tham gia chương trình không còn nạn đói. Việt Nam xuất khẩu rau sang Nhật Bản. Hồi sinh hát cửa đình sau nửa thế kỷ thất truyền.

Đã có 0 bình luận