Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 21h - 24/5/2016

Bản tin tiếng Việt 21h ngày 24/5/2016 với những nội dung chính sau: Thủ tướng tiếp Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN; Tổng thống Barack Obama phát biểu về quan hệ Việt Mỹ; Nâng cao hiệu quả triển khai các văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền Việt - Trung...

Đã có 0 bình luận