Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 21h - 27/4/2016

Bản tin tiếng Việt 21h ngày 27/4/2016 với những nội dung chính sau: Hội nghị toàn quốc về an toàn thực phẩm; Hưởng ưu đãi thuế, hàng hóa khu vực ASEAN vào Việt Nam tăng mạnh; Kinh nghiệm quốc tế dành cho Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp...

Đã có 0 bình luận