Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 21h - 29/02/2016

Bản tin tiếng Việt 21h ngày 29/02/2016 gồm một số nội dung chính sau: Phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 2; Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 3; Giải quyết khiếu nại theo hướng có lợi cho người dân...

Đã có 0 bình luận