Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 21h - 30/4/2015

Bản tin tiếng Việt 21h ngày 30/4/2015 với một số nội dung có trong chương trình: Mít tinh kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Câu chuyện về gia đình với truyền thống may cờ Tổ Quốc. Cập nhật tình hình người Việt tại Nepal.

Đã có 0 bình luận