Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Báo chí toàn cảnh - 10/5/2015

Báo chí toàn cảnh ngày 10/5/2015 có những thông tin đáng chú ý sau: Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 - Không để lọt vào BCH Trung ương những người xu nịnh, chạy chọt là một nội dung đáng chú ý trong phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đã có 0 bình luận