Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Báo chí toàn cảnh - 12/4/2015

Báo chí toàn cảnh ngày 12/4/2015: Việt - Trung cùng kiểm soát bất đồng trên biển. Tin cậy chính trị nền tảng của hữu nghị hợp tác.

Đã có 0 bình luận