Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cải cách hành chính: Chấm điểm công chức và rút ngắn thủ tục giải quyết hồ sơ

Cải cách hành chính: Cải cách hành chính từ mô hình dân chấm điểm cán bộ. Đồng Nai, đẩy mạnh đăng ký kinh doanh trực tuyến.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM