Cải cách hành chính: Giảm 30% thời gian thủ tục Cơ chế một cửa quốc gia có khả thi?

Cải cách hành chính
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM