Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cải cách hành chính: Người dân chấm điểm hành chính công

Người dân chấm điểm hành chính công là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình Cải cách hành chính tuần này.

Đã có 0 bình luận