Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cải cách hành chính: Nộp thuế điện tử để giảm phiền hà, nhũng nhiễu

Cải cách hành chính ngày 29/6/2015 - Nộp thuế điện tử của các doanh nghiệp.

Đã có 0 bình luận  
Giao diện thử nghiệm VTVLive