Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cải cách hành chính: Thi hành luật đất đai 2013 có hạn chế được nhũng nhiễu trong tiêu cực

Cải cách hành chính ngày 22/12/2014: Thi hành luật đất đai 2013 có hạn chế được nhũng nhiễu trong tiêu cực

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM