Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cải cách hành chính: Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Cải cách hành chính với nội dung Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

Đã có 0 bình luận