Cấp điện cho đồng bào dân tộc Khmer ở Trà Vinh

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM