Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc do chậm tiến độ và bỏ thi công

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM