Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chào buổi sáng - 03/4/2015

Chào buổi sáng ngày 03/4/2015: Khó khăn khi giá thu mua thủy sản giảm mạnh. Mô hình cao ốc cây trồng. Chuyển giao kỹ thuật tưới nước tiết kiệm cho nông dân.

Đã có 0 bình luận