Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chào buổi sáng - 06/4/2015

Chào buổi sáng ngày 06/4/2015: Giá gia cầm giảm, nông dân ngại tái đàn. Khô hạn gây thiệt hại 670 tỷ đồng tại Đắk Nông. Tổng thống Mỹ bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran.

Đã có 0 bình luận