Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chào buổi sáng - 07/7/2016

Chào buổi sáng ngày 07/7 với những nội dung đáng chú ý: Hỗ trợ sinh kế cho người dân Bắc Trung bộ; Nghịch lý nhà máy xử lý rác làm tăng ô nhiễm; Khó khăn phòng chống tội phạm ma túy trên biển; Mạng lưới vạn vật kết nối.

Đã có 0 bình luận