Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chào buổi sáng - 13/7/2016

Chào buổi sáng ngày 13/7/2016 với những nội dung chính sau: Hỗ trợ chủ tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm; Kiểm tra việc chôn lấp rác thải của Formosa...

Đã có 0 bình luận