Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chào buổi sáng - 14/4/2016

Chào buổi sáng ngày 14/4/2016 với những nội dung chính sau: kết luận về tép nhuộm phẩm màu; Khắc phục sai phạm tại Đông Anh; Nói không với kháng sinh trong chăn nuôi...

Đã có 0 bình luận