Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chào buổi sáng - 19/5/2016

Chào buổi sáng ngày 19/5 với những nội dung đáng chú ý: Lở đất nghiêm trọng tại Sri Lanka; Kiểm soát khai thác nước ngầm chống hạn; Quy chuẩn chăn nuôi Vietgap cho nông hộ; Tai nạn thương tâm do rượu bia...

Đã có 0 bình luận