Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chào buổi sáng - 25/6/2016

Chương trình Chào buổi sáng ngày 25/6/2016 với những nội dung chính sau: Phát triển hồ tiêu bền vững; Giải quyết nợ đọng xây dựng nông thôn mới; Điều gì sẽ xảy ra sau khi Anh rời khỏi EU...

Đã có 0 bình luận