Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chào buổi sáng: Đại biểu Quốc hội đồng tình về việc tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm

Chào buổi sáng: Đại biểu Quốc hội đồng tình về việc tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm.

Đã có 0 bình luận