TV& VIDEO

Chào ngày mới - 12/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 12/7 với những nội dung đáng chú ý: lao động bán sinh mạng cho nghề đãi vàng; Chậm thu mua tạm trữ muối trong mùa mưa; Câu cá đêm giữa Trường Sa; Tiến trình vụ kiện Philippines - Trung Quốc.