Chào ngày mới - 13/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 13/6/2016 với những nội dung chính: Tăng sử phạt sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông; Tìm ra chiếc máy tính cổ nhất thế giới; Câu chuyện bổ nhiệm cán bộ kiểm lâm tại Quảng Bình;...