Châu Âu ủng hộ trang bị vũ khí cho người Kurd ở I Rắc

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM