Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Châu Âu ủng hộ trang bị vũ khí cho người Kurd ở I Rắc

Châu Âu ủng hộ trang bị vũ khí cho người Kurd ở I Rắc phát sóng ngày 16/8/2014 trên kênh VTV1

Đã có 0 bình luận