Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chính sách kinh tế và cuộc sống - 05/4/2015

Chính sách kinh tế và cuộc sống ngày 05/4/2015: Sức ép của tỷ giá tới các doanh nghiệp và nền kinh tế. Chưa có cơ sở để điều chỉnh tỷ giá. Điều chỉnh tỷ giá của Việt Nam dưới góc nhìn của tổ chức và chuyên gia kinh tế nước ngoài.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH