Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chính sách kinh tế và cuộc sống - 07/12/2014

Chính sách kinh tế và cuộc sống ngày 07/12/2014: Doanh nghiệp nhà nước đầu tư không hiệu quả. Đẩy mạnh tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Các tập đoàn, công ty nhà nước hoạt động phụ thuộc vào vốn vay.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM