Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chính sách kinh tế và cuộc sống - 10/5/2015

Chính sách kinh tế và cuộc sống hôm nay 10/5/2015 có những nội dung đáng chú ý sau: Đẩy mạnh sáp nhập, tái cơ cấu ngân hàng. Hiệu quả của việc tái cấu trúc các ngân hàng. Tái cơ cấu ngân hàng không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Đã có 0 bình luận