Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chính sách và cuộc sống - 19/6/2016

Chính sách và cuộc sống ngày 19/6/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Cuộc đua nâng cấp thông tư thành nghị định; Doanh nghiệp nằm ngoài cuộc chơi điều kiện kinh doanh; Ý kiến doanh nghiệp về điều kiện kinh doanh theo luật Đầu tư...

Đã có 0 bình luận