Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người tiêu dùng - 27/4/2016

Chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người tiêu dùng ngày 27/4/2016 với những nội dung chính sau: Khó khăn trong công tác kiểm soát và ngăn chặn cần sa tổng hợp; Bên trong nơi sản xuất cần sa tổng hợp...

Đã có 0 bình luận