Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người tiêu dùng - 30/4/2016

Chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người tiêu dùng ngày 30/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Những nạn nhân của cần sa tổng hợp; Những hợp chất cần sa tổng hợp vẫn được coi là hợp pháp; Bên trong nơi sản xuất cần sa tổng hợp...

Đã có 0 bình luận