Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho thể thao Việt Nam

(Thethao.vtv.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người khai sinh ra nền thể dục, thể thao cách mạng ở nước ta ngay từ những ngày đầu chính quyền nhân dân còn trong trứng nước với tâm niệm phát triển văn hóa giáo dục, y tế, thể dục thể thao là những biểu hiện sinh động cho bộ mặt của đất nước, trình độ văn minh của một quốc gia và tính ưu việt của một chế độ xã hội.

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM