Chung kết Robocon 2014: Chung kết Robocon 2014: Bảng C; D

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM