Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chuyển động 24 tối - 07/6/2016

Chương trình Chuyển động 24 tối ngày 07/6/2016 với những nội dung chính sau: Gần 10 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi Cao Khảo; Công tác cứu hộ 3 nạn nhân mắc kẹt tại hang Nước, Thanh Hóa; Máy trợ thở ngưng hoạt động ngay khi mới đưa vào sử dụng...

Đã có 0 bình luận