Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chuyển động 24h tối - 01/4/2016

Chương trình Chuyển động 24h tối ngày 01/4/2016 với những nội dung chính sau: Ra mắt chương trình mới 'Nói không với thực phẩm bẩn'; Thâm nhập cơ sở sản xuất phân bón nói không với thực phẩm bẩn; Nhiều bằng chứng cho thấy virus Zika liên quan tới dị tật đầu nhỏ...

Đã có 0 bình luận