Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chuyển động 24h tối - 03/7/2016

Chuyển động 24h tối ngày 03/7/2016 có những nội dung chính: Cảm xúc của những thí sinh đăng kí thi chỉ để xét tốt nghiệp; Đánh bom kép tại Baghdad, Iraq; Khi những đội trưởng sợ xem đồng đội đá luân lưu...

Đã có 0 bình luận