Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chuyển động 24h tối - 12/4/2015

Chuyển động 24h tối ngày 12/4/2015: Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về kỳ thi chung quốc gia. Chung tay giúp đỡ nông dân trồng dưa tại Quảng Nam. Trường đào tạo quản gia cho giới siêu giàu tại Trung Quốc.

Đã có 0 bình luận