Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Chuyển động 24h tối - 28/7/2016

Chương trình Chuyển động 24h tối ngày 28/7/2016 với những nội dung chính sau: Ưu tiên cấp điện cho hệ thống công trình thủy lợi sau bão số 1; Hàng trăm người dân mong thoát khỏi chung cư sắp sập...

Đã có 0 bình luận