Chuyển người già và trẻ em từ chùa Bồ Đề về trung tâm bảo trợ xã hội

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM