Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Công nghệ - Đời sống: Xây dựng Chính phủ điện tử

Công nghệ - Đời sống: Xây dựng Chính phủ điện tử với những thông tin chính sau: Hoàn thiện khung pháp lý cho khởi nghiệp; Nuôi cấy thành công mô dây thanh quản trong phòng thí nghiệm; Công nghệ lọc nước vùng nhiễm phèn...

Đã có 0 bình luận