Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cửa sổ ASEAN - 02/5/2016

Cửa sổ ASEAN ngày 02/5 với các nội dung đáng chú ý: Đông Nam Á trước thách thức El NiNo; Quy trình cấp phép đầu tư trong 3 giờ tại Indonesia; Người dân Thái Lan với lòng tôn kính Hoàng gia.

Đã có 0 bình luận