Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cửa sổ ASEAN - 04/4/2016

Cửa sổ ASEAN ngày 04/4/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Hòa tất quá trình chuyển giao quyền lực tại Myanmar; Thái Lan làm mưa nhân tạo chống hạn; Biến rác thải thành nhiên liệu...

Đã có 0 bình luận