Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cửa sổ ASEAN - 6/10/2014

Tiếng nói ASEAN tại diễn đàn Liên hợp quốc. Những thuận lợi và thách thức với doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư vào Lào trong bối cảnh cộng đồng ASEAN sắp ra đời?

Đã có 0 bình luận