Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Cuộc sống thường ngày - 01/5/2015

Cuộc sống thường ngày ngày 01/5/2015: Phóng sự ảnh "giải phóng Sài Gòn" giải báo chí thế giới 1976. Quá tải lượng khách du lịch tại các điểm du lịch. Những ký ức 40 năm mùa xuân đại thắng.

Đã có 0 bình luận